Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama

Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir yaşantıyı veya bir olayı; doğaçlama rol oynama gibi tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde oyun veya oyunlar geliştirerek, eski bilişsel örüntülerin yardımıyla yeniden yapılandırmaya yönelik etkinlikler sürecidir.

Yaratıcı drama en yalın tanımıyla,yaparak-yaşayarak öğrenmedir. Geleneksel öğrenme biçimlerinden bu noktada ayrılır. Katılımcı, dinliyerek, okuyarak değil bizzat etkinliğin içinde olarak ya da izleyerek gerçek olayların benzerlerini çok yönlü değerlendirme fırsatı bulur.

Yaratıcı Dramanın Katılımcıya Faydaları

 • Kendisine güven duymasını sağlar.
 • Bedenini çok yönlü geliştirmesini sağlar.
 • Kendini ifade edebilme becerisi gelişir.
 • Konuşma, dinleme, anlatım becerileri gelişir.
 • İletişim becerisi gelişir.
 • Hayal gücü ve yaratıcılığı gelişir.
 • Yorumlama becerisi artar.
 • Sorumluluk duygusu gelişir.
 • Katılımcı olma davranışını geliştirir.
 • Bağımsız karar verebilme becerisini geliştirir.
 • Empati becerisi gelişir.
 • Eleştirel düşünme becerisi gelişir.
 • Demokratik düşünme ve farklılıklara saygı duyma becerileri gelişir.
 • Grupla işbirliği yapabilmesini sağlar.
 • Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar getirmesini sağlar.
 • Sanat formlarına duyarlılık göstermesini sağlar.
 • Duygularını ifade etmesine olanak tanır.
 • Bilgiye ulaşma ve onu kullanmaya istekli duruma getirir.

Yaratıcı Dramanın Özellikleri

 • Yaratıcılık ön plana çıkarılır, sürekli yeni ve farklı düşünceler üretilir.
 • Isınma ve rol oyunları temel etkinliklerdir.
 • Grup üyelerinin kattığı fikirlerle üretirlir.
 • Katı kuralları yoktur, esnektir, sonuca değil sürece önem verir.
 • Öğretmen rehberliğinde yürür.
 • Belli kurallar içerisinde yürütülmesine rağmen özgürce ürün verilmesini sağlar.
 • Gözden geçirme ve değerlendirme ile bilgiler pekiştirilir ve paylaşılır.
 • Konu içeriğe göre belirlenen çeşitli mekanlarda gerçekleşebilir.
 • Her yaş grubuna uygundur.