Hip Hop & Break Dance

Hip hop dansı, 1970′li yıllarda Amerika’da zenciler tarafından oluşturulmuş olan hip hop kültürünün en önemli bileşenini teşkil etmektedir.

Rap müziğini de içinde barındıran siyahi ve Latin Amerika kökenli Amerikalı gençler arasında yaygın bir yaşam biçimi ve popüler kültürdür. 70’li yılların sonlarında ABD – New York’un Bronx ve Brooklyne semtlerinde doğmuştur. Amerikan Kültürü’ne has bu akım, dünyanın diğer bölgelerinde de gençler arasında ilgi çekmektedir.

Bu kültürün diğer bileşenleri; break dance, rap müzik ve graffiti sanatı gibi önemli ve baskın diğer unsurlardır. Hip hop kültürünün doğmasına ve gelişmesine etki eden önemli müzik türleri funk, blues, jazz ve soul gibi müzik türleridir.

Faydaları

  • Ezber gücünü kuvvetlendirerek görsel ve işitsel duyularımızdaki kondisyonu artırır.
  • Müzik ile vücut hareketlerinin uyumunu ile kişisel yaratıcılığınızı yansıtmanıza olanak verir.
  • Müzik içerisinde yer alan enstrümanları daha iyi duymanızı ve ayırt edebilmenizi sağlar.
  • Akrobasi tekniklerini öğretir, esneklik kazandırarak hareket hızını artırır.
  • Günlük enerjisini atamayıp erken uyuma problemi olan Add to dictionary çocuklarımız ve gençlerimiz için sağlıklı yaşam biçimi oluşturur.
  • Gençliğin enerjisini yanlış alışkanlıklardan uzak tutmaya yarar.
  • Vücut müzik ile uyum içerisinde çalıştırıldığından beynin her 2 lobunu da çalıştırır.
  • Vücudunuzdaki serotonin değerleri yükseldiği için çok daha mutlu hissetmenizi sağlar.
  • Stres ve kaygıdan uzaklaştırır.